Bordrolama Hizmetleri

İnsan kaynaklarının son derece dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu günümüz dünyasında firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve bordrolandırmaktayız.

Bordrolama Hizmetinin Faydaları;

  • Maliyet tasarrufu sağlaması,
  • Maliyetlerin doğru merkezlere gönderilmesi,
  • Maliyetlerin eleman başına sabitlenmesi,
  • Hizmet kontrolünün artması,
  • Hizmet kalitesinin artması ve standartlaşma olarak tanımlanabilir.