Skip links

Bordrolama Hizmeti

İnsan kaynaklarının son derece dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu günümüz dünyasında firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve bordrolama işlemini yapmaktayız.

Bordrolama Hizmetinin Faydaları;
  • Maliyet tasarrufu sağlaması,
  • Maliyetlerin doğru merkezlere gönderilmesi,
  • Maliyetlerin eleman başına sabitlenmesi,
  • Operasyon kaynaklı oluşabilecek idari para cezası sorumluluğunun kalkması,
  • Personel özlük dosyalarının yasal mevzuat gereği arşivlenmesi yükümlülüğünün kalkması,
  • Özlük dosyası kaynaklı kırtasiye maliyetinin azaltılması,
  • Hizmet kontrolünün artması,
  • Hizmet kalitesinin artması ve standartlaşması olarak sayabilmekteyiz.