Dönemsel Personel ve Esnek İşgücü Hizmetleri

Kurumların dönemsel iş gücü ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunarak, insan kaynakları süreçlerine esneklik kazandırıp, ekonomik fayda sağlamaktayız.

Tercih Edilen Dönemsel İş Gücü Örnekleri:
  • Yıllık izin süresince
  • Doğum izinlerinde
  • Hastalık izinlerinde
  • Askerlik görev süresince
  • Ani gelişen iş gücü ihtiyaçlarında
  • Dönemsel veya proje bazlı iş yükü artışlarında
  • Mevsimsel iş gücü ihtiyaçlarında
  • Stok, depo sayım ve kontrol zamanlarında
  • Kampanya, tanıtım vb. konularda
  • Kurumun ihtiyaç duyacağı farklı zamanlarda